ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562

 


1.หลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.

วันที่ 5 สิงหาคม 2562   เวลา 09.00 - 12.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

  2.หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R Gui 

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562   เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร


สัมมนา ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562

การจัดสัมมนา

 “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น.
ณ ห้อง M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียด  |  ลงทะเบียน


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562

 


1.หลักสูตร การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง
   วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร


   


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562

 


1.หลักสูตร Introduction to Docker

   วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร


  2.หลักสูตร Building Systems with Docker

   วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร


สัมมนาสร้างความตระหนัก “ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ประกาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562

การจัดสัมมนาสร้างความตระหนัก
 “ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด"

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น.
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

รายละเอียด  |  ลงทะเบียน