ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563

1.หลักสูตร การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint

   วันที่ 11 - 13 มีนาคม  2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน


2.หลักสูตร Python Programming (เลื่อน ไม่มีกำหนด)

   วันที่ 23 - 25 มีนาคม  2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   

   รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563

   

   การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor

   วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563     

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562

1.หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel

   วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน


2.หลักสูตร Data Visualization with Tableau Public

   วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
   รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน


สัมมนา “ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science

ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562

การสัมมนา
  “ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science"

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น.
ณ ห้องภูมิบดินทร์ ชั้น 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียด  |  ลงทะเบียน


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 06 พ.ย. 2562

1.หลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form

   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562    

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน


2.หลักสูตร เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ

   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
   รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียน

3.หลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กร ด้วย Microsoft PowerPoint

   วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562   

   เวลา 09.00 - 16.00 น. 

   รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียน

4.หลักสูตร วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook Page

   วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
   รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียน