ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ประกาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563

"หมอชนะ" เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยงของ โรคระบาด COVID-19 รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตามลิงค์  https://morchana.app.link/download หรือ แสกน QR Code ด้านล่าง


ขอแนะนำเว็บไซต์ในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ

ประกาศเมื่อวันที่ 09 เม.ย. 2563

1. https://thaimooc.org/courses  เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาออนไลน์สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายหมวดหมู่/รายวิชา เช่น เรียนรู้ในหมวดสุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น

2. http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp เป็นเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์

3. https://mooc.chula.ac.th/ คอร์สเรียนออนไลน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดคอร์สออนไลน์ให้นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของเนื้อหาจะเอามาจากรายวิชาที่เปิดสอนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย เมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดจะได้รับ Certificate of Completion ด้วยค่ะ

4. https://oer.learn.in.th/ เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้คุณภาพดี หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟอนต์ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา และไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ ทุกคนสามารถเข้าไปเลือกใช้สื่อต่างๆ ได้สะดวก ฟรี ตามสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons

5. https://tdga.dga.or.th/ (ไปที่เมนู Coures->elearning) เป็น elearning ที่เกิดจากความร่วมมือของ DGA และ RMUTP MOOC ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Digital literacy, การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล เป็นต้น

6. https://space.cbs.chula.ac.th/  ป็น elearning ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรจะเน้นไปทางด้านธุรกิจ การนำเสนองาน ระบบกระบวนการคิด และซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องการทางธุรกิจ โดยหลักสูตรต่างๆสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7. https://www.skilllane.com  SkillLane เป็น elearning ที่จะรวบรวมคอร์สของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาเปิดสอน มีครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น การเงิน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาตัวเอง เป็นต้น ในการเรียนรู้มีการเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายหลักสูตรค่ะ

8. https://www.ucourse.co/  เป็น elearning ที่เน้นไปทางคอร์สเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน และธุรกิจต่างๆ โดยหลักสูตรต่างๆจะต้องเสียเงินเป็นรายหลักสูตร แต่ก็จะมีบางหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

9.  "); background-size: 1px 1px; background-position: 0px calc(1em + 1px); letter-spacing: -0.063px;">"); background-size: 1px 1px; background-position: 0px calc(1em + 1px); font-size: 21px; letter-spacing: -0.063px;" rel="noopener nofollow" href="https://learning.sanook.com/" target="_blank">https://learning.sanook.com/ เป็น elearning ที่มีคอร์สแนวคล้ายๆกับ SkillLane โดยหลักสูตรต่าง ๆ มีการเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายหลักสูตรค่ะ

10. "); background-size: 1px 1px; background-position: 0px calc(1em + 1px); font-size: 21px; letter-spacing: -0.063px;" rel="noopener nofollow" href="http://www.trueplookpanya.com/" target="_blank">http://www.trueplookpanya.com/ เป็น elearning ที่ไม่ได้เน้นไปเฉพาะคอร์สออนไลน์เท่านั้น แต่ยังหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ เช่น บทความต่างๆ รวมไปถึงการแนะนำการเรียนต่อ เป็นต้นÙŤđóČ ęĂÿîĆïÿîčîÖúĕÖÖćøđøĊ÷îøĎšǰéšü÷êîđĂÜñ ŠćîÿČ ęĂĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ F-FBSOJOH ǰēé÷öĊǰךćøćßÖćøǰĀøČĂđÝšćĀîšćìĊ ę×ĂÜøĆåǰđðŨîÖúč ŠöđðŜćĀöć÷ĀúĆÖǰđóČ ęĂđóĉ ęöēĂÖćÿ ĔĀšĕéšøĆïÖćøóĆçîćêîđĂÜĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜǰêúĂéđüúćǰĒúąìĆîÿëćîÖćøè


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563

1.หลักสูตร การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint

   วันที่ 11 - 13 มีนาคม  2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน


2.หลักสูตร Python Programming (เลื่อน ไม่มีกำหนด)

   วันที่ 23 - 25 มีนาคม  2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   

   รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563

   

   การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor

   วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563     

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียนการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562

1.หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel

   วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563   

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน


2.หลักสูตร Data Visualization with Tableau Public

   วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563

   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
   รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน