กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 30-04-2014
วันสิ้นสุดอบรม 01-05-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม