กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 15-05-2014
วันสิ้นสุดอบรม 16-05-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม