กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 27-11-2017
วันสิ้นสุดอบรม 27-11-2017
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม