กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 16-05-2019
วันสิ้นสุดอบรม 16-05-2019
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม