กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย OpenSource Software
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 27-03-2013
วันสิ้นสุดอบรม 28-03-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม