กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร OpenOffice.org Draw
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 17-07-2013
วันสิ้นสุดอบรม 19-07-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม