กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 30-08-2013
วันสิ้นสุดอบรม 30-08-2013
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม